Kontakt

Kontaktinformasjon

Brødr. Aaberg Mek. verksted AS
Nygårdsveien 55
1400 Ski

Tlf: 64 94 49 00
Fax: 64 94 49 01
Epost: aaberg.mek@online.no

Direktenummer:

Trygve Melkeberg – 951 61 337
Trine Aamodt – 922 98 985